img
مجاهدة النفس تمح صفاتها الذميمة وتثبت صفاتها الحميدة 
معناها عليك قمع الغضب بالرضا والكبر بالتواضع والبخل بالبذل والإمساك بالصدقة والصمت بالذكر والنوم باليقظة والباطل بالحق فان محوت صفات افاتك ارتفع عنك ستر الغفلة